Když sport tak lyže, když…

Každý kdo se učil cizí jazyk, mi prevděpodobně potvrdí, že se nejdříve naučíme slovíčka, která se nevyslovují před každým. Je to 27 let, co mě výraz z názvu tohoto příspěvku naučil Honza Havel, když jsme popíjeli a probírali kulturní dědictví našich národů v jedné z prvních holešovických porevolučních pizzerií.

Tehdy jsem netušil, že budu psát reklamní slogany a ještě méně, že tento slogan v obměněné formě budu potkávat znovu a znovu. Dotyčný slogan se mi vždy zdál tak trochu nedůstojný. Nejdříve jsem myslel, že kvůli sprostému znění, ale časem a se získáním zkušeností jsem se přesvědčil, že to není zdání, že je skutečně nedůstojný, ale z jiného důvodu. Víte, že za moji profesní kariéru jsem měl nespočetné schůzek s vysoce postavenými zástupci, nebo majiteli firem. Někdy potichu, někdy hlasitě, skoro každý z nich měl vlastní nápad o tom, jak by mohl znít jejich reklamní slogan nebo claim. V tom je zakopaný pes. Pokud klient měl nápad, pak skoro pokaždé obrovský boj sváděl slogan „Když něco, tak něco” se sloganem „Více než… (a pak dokončili větu svým produktem nebo službou)”

Co se z toho můžeme naučit?
Pokud je klient složitý, nerozhodný, konzultuje své známé, manželku a hvězdy. Navrhneme mu jeden z těch dvou sloganů a je šťastný jak blecha. Právě proto si myslím, že ty slogany jsou nedůstojné, umožňují říct klientovi to co chce slyšet a ne to, co je pro něj přínosem.

Drazí klienti, nenechte si to líbit.
Na činnost Vaší společnosti se dívejte v kontextu a způsobu jak tu činnost používá Váš klient. Reklamní text musí být zaměřen na publikum, na pochopení jejich potřeb. To je nutné použít jako inspiraci pro marketingový obsah. Chtějte to po Vašem markeťákovi, ale nezapomeňte, musíte mu pomoct tím, že si uděláte nadhled.