Budování značky, firemní identita

Vytvořit atraktivní vzhled, který zanechá dojem a získá zákazníky je úkol, ke kterému se musí přistoupit strategicky a cílevědomě. Značka je pomyslná hodnota, kterou lidé spojují s konkrétním produktem nebo firmou. Není to pouze o vytvoření vizuálu, ale o kontrole nad pocity, které zákazníci mají vůči produktům a samotné firmě.
Je to kombinace vizuálního a emotivního zážitku, který se spouští pokaždé, když je zákazník vystaven logu, vizuální identitě, nebo vašemu charakteristickému způsobu komunikace.
Navrhneme korporátní identitu, zajistíme vizuální konzistentnost vaší společnosti nebo produktů. Vizuál bude žít v myslích spotřebitelů, zvýší vaši důvěryhodnost u stávajících a potenciálních zákazníků a zajistí vám výraznou přítomnost na trhu.

Navrhneme vám název společnosti, název produktu, logo, korporátní identitu, logo manuál, brand manuál, webové stránky, ilustrace, reklamní texty, claim, slogan, fotografie, video … Kontaktujte nás!

Ukázky z referencí

K tvorbě značky je nutné přistoupit strategicky a cílevědomě. Všechny vizuální prostředky korporátní identity musí mluvit stejným jazykem.