Obsahový marketing

Vizuální a textový projev musí zaujmout, informovat a motivovat návštěvníka. Je to o struktuře, hierarchii a formě podávaných informací, o tom, kdo je váš zákazník, jeho věk, sociální status, kde bydlí. Co vaši zákazníci mají společného, co můžete udělat pro vašeho zákazníka. Sdělujeme věci, o kterých si myslíme, že z nich vaši zákazníci budou nadšeni.
Tvoříme strukturované příběhy, které mají nápad a cíl, ale především zaujmou.
Kontaktujte nás!

E-mail marketing

E-mail marketing je považován za nejefektivnější metodu internetové reklamy. Návratnost investice do e-mailového marketingu se ukazuje být vysoká, pokud se kampaně dělají správně
a pokud příjemce reklamy souhlasí s odběrem reklamních sdělení.

E-mail marketing je výrazně levnější a rychlejší než direct mail, zasílán tradičním způsobem, poštou. Umožňuje vám přímou komunikaci se stávajícím a potenciálním zákazníkem. Můžete informovat, posílat nabídku, sdílet příběhy, ukázat nové produkty. E-mail marketing je globální, sdělení se snadno vytváří a snadno se hodnotí úspěšnost kampaní.
Kontaktujte nás!