Televizní reklama nebo PPC?

Protože sám patřím ke generaci, která vyrůstala a dospívala v 80 tých a 90 tých letech minulého století, poměrně často se dívám na hudební Retro TV. Dokonce ji pouštím v pozadí, když surfuji nebo se snažím ujet nejrychlejší kolo v mé oblíbené Real Racing 3. Nemohl jsem si nevšimnout, že reklamní bloky na dané stanici jsou z překvapivě velké části vyplněné reklamami společností oslovujících firemní zákazníky. Ono to na první pohled dává smysl. Totiž, lze s velkou prevděpodobností předpokládat, dle věku diváků Retro TV, že ze značné části by mohli být na rozhodovacích pozicích v různých společnostech.

Nicméně, protože je to můj denní chleba, nemohl jsem si nevšimnout, zásadního problému. Když pominu fakt, že se masové médium nepoužívá k oslovení úzké cílové skupiny, možná, že už ano, možná to již není tak masové médium jako kdysi, a na konci, co já vím o televizní reklamě. Zásadní problém lze odhodit ze samotného obsahu reklamy a faktu, že inzerenti z největší části komunikují tzv. Features – to, co ty firmy dělají, ale zapomínají na “Benefits” – to, co je přínosem pro klienta. Neschopnost definovat benefity pro klienta je symptom nemoci zvané “zahleděnost do sebe”. Řešení je jednoduché, než řešit marketing svépomocí – najmout si externí firmu, samozřejmě nejlépe nás.

V čem PPC může být nápomocný? Ve všem. Průzkum a analýza jsou samozřejmě zásadní, musí se dobře porozumět produktu, oboru a také konkurenci a pak je snadné benefity komunikovat. Na základě vyhledávacích dotazů, lze přesně vyprofilovat potenciálního zákazníka. Není nic jednoduššího, než oddělit maloobchodní zájemce od velkoobchodních a to obsahem reklamy. O návratnosti investice televizní reklamy nemůžu mluvit, neznám data, ale pochybuji o tom, že je tak vysoká, jako by byla u PPC kampaní.

Pokud namítnete, že B2B nákupní proces je delší, je realizován s méně emocemi než B2C, pak nezapomeňte, o uskutečnění obchodu pořád rozhodují lidé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *